Home

Hans Telkamp is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DEV Doorn op 6 januari 2018 uitgeroepen tot clubman van het jaar 2017. De selectiecommissie was unaniem van oordeel dat de verdiensten van Telkamp voor de vereniging, niet alleen in 2017, maar in de afgelopen jaren groot zijn geweest.

Hans Telkamp is sinds enige jaren penningmeester en heeft in die functie een grote bijdrage geleverd aan een financieel gezonde vereniging. Hij staat bekend als iemand die beslissingen neemt die in het belang van DEV Doorn zijn, ongeacht de mening en het gevoel van betrokkenen. Eén van die betrokkenen merkte tijdens de nieuwjaarsreceptie op: 'Bij Hans weet je tenminste altijd waar je aan toe bent en dat er geen cent teveel uitgaat.'Op de foto, v.l.n.r., Erica Telkamp, Hans Telkamp en Marius Nell, lid van de selectiecommissie.

In een dankwoord betrok Telkamp medebestuurslid Robert van Woerkom in het financieel op orde brengen van de vereniging. Hij wees daarbij op de vele reclameborden die langs het hoofdveld staan. Daarnaast merkte Telkamp fijntjes op dat, als een prijs wordt toegekend, er verwacht wordt dat de prijswinnaar geacht wordt nog een paar jaar te blijven. Dat zit er in zijn geval echter niet in. Hij verwacht binnen afzienbare tijd afscheid als penningmeester te nemen, zeker nu zijn beide zoons niet meer in Doorn voetballen.

Hans Telkamp is als clubman de opvolger van Marc Jonkers.