Home

Het gaat in allerlei opzichten goed met de vereniging, was de boodschap van voorzitter Jan Spigt tijdens een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van DEV Doorn op 6 januari 2018. ‘Wij hebben alle reden om trots te zijn op de accommodatie en de financiële stand van zaken; dit laatste mede dankzij penningmeester Hans Telkamp. Maar vooral de inzet van de vele vrijwilligers en een goede sfeer dragen bij aan een vereniging om trots op te zijn.’

Imago

Spigt wees verder op de plaats die DEV in de Doornse gemeenschap heeft en op het belang van het onderhouden van goede contacten met die gemeenschap, maar bijvoorbeeld ook met andere voetbalverenigingen. ‘Een positief imago is een verenigingsbelang en dat belang gaat altijd boven een team- of individueel belang.’

Rookverbod

Jan Spigt vroeg naar de mening van de aanwezigen naar een eventueel rookverbod op de accommodatie. Slechts enkelen hadden bezwaar tegen een dergelijk verbod. De kwestie van het roken op het sportpark zal op korte termijn in het bestuur worden besproken.