Home

180218 foto homepage website 1500 533

20180305 OttoOkkersenDe afgelopen periode heeft de TC zich bezig gehouden met de positionering van het seniorenvoetbal en DEV 1 in het bijzonder. Op advies van de TC heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat DEV 1 zo spoedig mogelijk (weer) een stabiele derdeklasser dient te worden met de blik naar boven. Daarbij hoort ook een goed functionerend tweede team en aansluiting van jeugd naar senioren. Ook zou de verbinding tussen DEV 1 (als uithangbord van de vereniging en voorbeeld voor de jeugd) en de vereniging gestimuleerd moeten worden. Hiervoor is het nodig dat de TC wordt uitgebreid met een TC-lid senioren die belast is met het realiseren en bewaken van de doelstellingen.
Onlangs heeft Otto Okkersen deze functie met enthousiasme op zich genomen. Otto is een clubman met ervaring met DEV 1 (assistent trainer), DEV 2 (trainer) en als trainer en coach van jeugdteams. Otto heeft gespeeld bij DEV en SVL. Zijn zoon Paul speelt in DEV 1 en zijn andere zoon René speelde daarin tot drie jaar geleden (als aanvoerder).

De TC is nu als volgt samengesteld:
Michel van Aken, Technisch Jeugdcoördinator
Christiaan Imhof, TC lid oudere jeugd en Bestuurslid Technische Zaken
Melvin Steenbeek, TC lid jongere jeugd
Otto Okkersen, TC lid senioren
Piet Verschoor, TC lid