Home

De dag voor koningsdag had een mooie verrassing in petto voor de DEV Doorn vrijwilligers Wim Koonings en Bart van den Brink. Zij werden vanwege hun vele jaren als belangrijke vrijwilligers voor DEV Doorn onderscheiden met het koninklijke lintje. Na de officiele bijeenkomst bij het SBI werd een en ander beklonken met een gezellige lunch in de kantine van het clubgebouw.

Beiden dachten dat ze als vriend van de ander uitgenodigd waren voor de happening bij het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding. Toen ze bij het conferentiecentrum SBI verschenen bleken daar in de zaal allerlei belangrijke mensen te zitten, die weinig met de ander te maken hadden. Vrienden, familie, kinderen. Zelfs Wim's zoon die in de Oekraine woont, was speciaal overgekomen. Grote verbazing bij Bart en Wim. Kennelijk toch onder valse voorwendselen naar die locatie gelokt.

Bart en Wim zijn mensen die functies binnen DEV vervullen, die niet zo in het oog lopen. Wim op het gebied van kantinebeheer, toch de financiële levensader van de vereniging en Bart door elke week weer alles rondom de jeugdwedstrijden te regelen. Dat spreidt zich uit tot het zoeken van scheidsrechters voor alle wedstrijden als wel het inplannen en verplaatsen van wedstrijden op aanwijzing van de KNVB. Ook deze taak kost op weekbasis vele uren. Krijg je daar dan een lintje voor? Nee, maar wel als deze vrijwilligers al allerlei taken uitvoeren gedurende meer dan 40 jaar. Dan wordt het een ander verhaal. Zo hebben Bart en Wim meer dan 25 jaar in de jeugdcommissie gezeten. Bart als voorzitter en Wim voor het verzorgen van het materiaal. Wim heeft later deze taak ook verzorgd voor de senioren en heeft daarnaast het onderhoud van de velden  op zich genomen. Beiden hebben langdurig in het bestuur gezeten. Bemannen van elftallen met trainers en leiders was een van de gigantische jaarlijkse klussen in de jeugdcommissie.

Wim is daarnaast ook nog leider geweest van allerlei jeugdelftallen en Bart leefde zich uit als scheidsrechter totdat het pak wat hij altijd droeg door de motten was weggevreten. Beiden hebben veelvuldig werkzaamheden voor de KNVB verricht en het was voor hen verrassend dat bij de uitreiking ook een paar KNVB afgevaardigden aanwezig waren. 
Je kon het zo gek niet bedenken of Wim en/of Bart waren betrokken bij talrijke evenementen die door DEV gehouden werden. Organisatie van jubilea van de club en de KNVB voetbaldagen door Bart als wel het wekelijks ontvangen van het koor de Doornvogels en gastheer zijn van trimgroepen op vrijdagmorgen door Wim.

Zonder enige twijfel staan er in deze opsomming verschillende onderwerpen niet bij. In meer dan 40 jaar zou een compleet inzicht in hun werkzaamheden geheid leiden tot het crashen van deze website. Soms hoor je weleens de kreet over deze mensen van “Wat doen ze nou?”.  Simpel, zonder mensen als Wim en Bart kan een vereniging niet bestaan.

Tijdens de receptie op Tuilland na het officiële gebeuren werd duidelijk hoeveel mensen hun werkzaamheden op de juiste waarden schatten. Met behulp van andere vrijwilligers werd de tent van Wim voor een keer overgenomen en onder het genot van een drankje werden al die werkzaamheden nog eens uitvoerig uit de doeken gedaan.

Wim en Bart, van harte!