Teams

Teams
Het bestuur, meer in het bijzonder de technisch jeugdcoördinator (TJC), bepaalt de samenstelling van de jeugdteams. De TJC op DEV Doorn is Michel van Aken en hij stelt de teams samen na overleg met leiders en trainers en bij juniorenteams ook met spelers.
De teams bestaan bij voorkeur uit jongens en meisjes. Spelers worden in de passende leeftijdsgroep geplaatst, en wel volgens de door de KNVB
gehanteerde indeling. Afhankelijk van de voetbalkwaliteit van de speler kan deze in een hoger of lager team geplaatst worden. Indien mogelijk zal rekening worden gehouden met de wens van de speler.
De A1- , B1- en C1-junioren, evenals de D1-, E1- en F1-pupillen worden geacht in hun leeftijdscategorie voor wat betreft voetbalvaardigheden en instelling de beste spelers te hebben. Bij voldoende aanbod van teams kan bij de D, E- en F-pupillen ook nog gekozen worden voor selecteren van de beste eerstejaarsspelers in het beste eerstejaarsteam.