Verenigingsbeleid

Doel

Het motto van de vereniging DEV Doorn is 'plezierig presteren'. Het doel van de vereniging is dan ook het streven naar zo veel mogelijk plezier in de voetbalsport voor ieder lid. DEV Doorn zal door training en coaching proberen spelers een maximale voetbalvaardigheid bij te brengen. Daarnaast wil de vereniging bijdragen aan een goede sociale omgang met elkaar en met anderen.

Trainers

Het bestuur van DEV Doorn heeft in haar vergadering van 5 februari 2018 besloten dar het vooral van belang is dat de vereniging over trainers beschikt die kwalitatief en sociaal in staat zijn om de jeugd aan te spreken. Er zal steeds worden bekeken op welke wijze dit belang kan worden gediend.