Teams

Teams

Het bestuur, meer in het bijzonder de technisch jeugdcoördinator, Michel van Aken, bepaalt de samenstelling van de jeugdteams. Michel stelt de teams niet eerder samen dan na overleg met leiders en trainers en bij de oudere jeugd ook met spelers.

Jongens en meisjes

De teams bestaan bij voorkeur uit jongens en meisjes. Spelers worden in de passende leeftijdsgroep geplaatst, en wel volgens de door de KNVB gehanteerde indeling. Afhankelijk van de voetbalkwaliteit van de speler kan deze in een hoger of lager team geplaatst worden. Indien mogelijk zal rekening worden gehouden met de wens van de speler.

Beste spelers

De '1'-teams worden geacht in hun leeftijdscategorie voor wat betreft voetbalvaardigheden en instelling de beste spelers te hebben.