Trainingen

Trainers

De trainers, zowel bij de seniorenselectie als bij de jeugd, vormen een voor de vereniging belangrijke, zo niet de belangrijkste groep. Zij zijn het immers die als geen ander de spelers moeten opleiden en begeleiden. De trainers worden dan ook met zorg geselecteerd. De trainingen, zowel bij de seniorenselectie als bij alle jeugdteams, staan onder leiding van bijvoorkeur gediplomeerde trainers.

Vergoeding en opleiding

DEV Doorn biedt alle trainers, voor zover zij daarom verzoeken een vergoeding, gebaseerd op diploma's en/of licenties. Daarnaast vergoedt DEV Doorn alle kosten die verband houden met opleidingen op trainingsgebied.

Trainingen

Elk team heeft recht op twee trainingen per week van tenminste een uur. De jongere jeugd heeft recht op één training per week.

Inhoud trainingen

De trainingen worden op een door de trainer aan te geven wijze georganiseerd, en wel aan de hand van aanwijzingen van de technische commissie, namens het bestuur. DEV Doorn neemt daarbij de KNVB-visie als uitgangspunt. De trainer volgt de training intensief en voorkomt zoveel mogelijk irritaties tussen spelers onderling. Een trainer kleedt trainingen zodanig in dat spelers graag komen trainen. Een goede en afwisselende training is daarvoor een voorwaarde.