Wedstrijden

Opleiden en winnen

De kern van sport is dat er sprake is van winst en verlies. Spelers willen altijd winnen. Voor de begeleiding van een team ligt dat genuanceerder. Zij zijn in de eerste plaats bezig met opleiden. Een wedstrijd is voor een leider naast het verschaffen van spelplezier, een middel om de ontwikkeling van spelers te stimuleren en te beoordelen. Het onmiddellijke resultaat is voor de leider van belang om te zien waar aan gewerkt moet worden. 

De ontwikkeling naar een niveau die de kans op beter spelen en uiteindelijk op winnen groter maakt, dat zijn de waarden en normen die DEV Doorn hanteert. Iedere speler dient in een team tot zijn recht te komen en iedereen speelt daarom per seizoen even lang, zelfs als het resultaat daardoor mogelijk minder is. Dit geldt niet wanneer een speler afspraken niet nakomt of niet in het belang van het team handelt.

Gedrag tijdens en rond een wedstrijd

Spelers, leiders en supporters van DEV Doorn dragen bij aan een zo prettig mogelijk verloop van een wedstrijd. Zij onthouden zich van negatieve uitlatingen over de tegenstanders, scheidsrechter en zijn assistenten en de eigen spelers. Grof taalgebruik wordt niet op prijs gesteld. Spelers en leiding dragen zorg voor het verantwoord gebruik van de eigendommen van de verenigingen.

Coaching

Uitsluitend een leider houdt zich bezig met het coachen van een team. Een leider coacht op een positieve en (kind) vriendelijke manier. Hij is de vertrouwensman wanneer dat door de situatie gevraagd wordt, maar weet zo nodig ook afstand te houden. De leider zorgt ervoor dat conflicten zo gauw mogelijk uit de weg worden geruimd. Daarbij kan beter gewacht worden tot de adrenaline uitgewerkt is. Direct na de wedstrijd het conflict willen oplossen is daarbij niet de juiste keuze.

Schorsingen

Door de KNVB opgelegde schorsingen worden door DEV Doorn overgenomen. Het bestuur voert namens de speler geen verweer, bijzondere omstandigheden daargelaten.