Nieuws

Dankzij een eenvoudig obligatieplan kon DEV Doorn op haar kantinedak eind februari 2017 een zonnepanelenproject realiseren voor 40.000 KWH op jaarbasis. Ongeveer gelijk aan het jaarlijkse stroomgebruik van de club. DEV Doorn is vooral in de avonduren een stroomvreter vanwege de lichtmasten. Jaarlijks gebruiken we net zo veel stroom als 12-13 gemiddelde gezinnen. Nu wekken we dat dus zelf op: de jaarlijkse stroomrekening is "nul" geworden en we dragen stevig bij aan vermindering van CO2-uitstoot.
Sinds zaterdag 11 augustus hebben we precies één jaar de nieuwe smartmeter in gebruik. Dit levert een exact inzicht op in de productie, afname en teruglevering. Wat blijkt? Het afgelopen jaar hebben we 41.546 KWH aan stroom verbruikt. De productie was 43.896 KWH. Per saldo hadden we een overschot van 2.350 KWH, wat gezien de bovengemiddelde zomer te verwachten is.