Nieuws

Op maandagavond, 3 september 2018 vond in de kantine van DEV Doorn de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het belangrijkste agendapunt vormde de aangekondigde bestuursopvolging. De notulen zijn nog in bewerking, maar hieronder volgt alvast een korte samenvatting van de belangrijkste punten.

Er is het afgelopen jaar nogal wat turbulentie op bestuursgebied geweest. Hans Telkamp en Jan Spigt begonnen de vergadering met een toelichting op de posities. Jan Spigt is bezorgd om de 'stichtingskwestie' (de relatie tussen DEV en de Stichting Tuilland) en vooral om de financiële relatie tussen de twee. Hans, Jan en de stichting hebben afgesproken dit jaar nogmaals om de tafel te zitten om een en ander op te helderen.

Het (afgetreden) bestuur heeft met de stichting overeenstemming bereikt en een overeenkomst getekend over gebruik/huur/navorderingen.

Kascommissie: balans en resultatenrekening 2016/2017 zijn goedgekeurd. De cijfers 2017/2018 worden alsnog bekeken. Hierin is enige achterstand ontstaan in verband met elkaar overlappende vakanties.

Een geheel nieuw bestuur werd aan de vergadering voorgesteld en geïnstalleerd:

  • Pepijn de Vette, voorzitter;
  • Hendrik Burger, penningemeester;
  • Niko van der Post, secretaris;
  • Roland Holdinga, algemeen bestuurslid.

Het afgetreden bestuur werd hartelijk bedankt en vervolgens werd de clubkas gespekt met enige baromzet.