Nieuws

Het bestuur bereikte het treurige bericht dat de voormalige voorzitter van DEV, Steven Boeschoten op donderdag, 13 december 2018 is overleden. Toen rondom de eeuwwisseling DEV bestuurlijk en financieel in zwaar weer verkeerde nam Steven de voorzittershamer ter hand. 

Op twee gebieden heeft hij meegeholpen de vereniging weer gezond te maken. Op de eerste plaats was dat met inzet van financiële middelen en op de tweede plaats door partijen weer te verbinden. Steven kon dat met zijn positieve optimistische karakter.

Toen de club weer in rustiger vaarwater kwam, kon hij het stokje ook weer overdragen. Voor zover zijn gezondheid het toeliet bleef hij wedstrijden van DEV bezoeken. Steven zullen we ons herinneren als een buitengewoon aimabel mens ook in de jaren dat zijn gezondheid hem regelmatig in de steek liet. Zaterdag heeft ons eerste elftal voor de wedstrijd een minuut stilte in acht genomen.

Wij wensen Wouda, Wouter Jan, overige familieleden en vrienden veel sterkte toe.